BARAK TÜRKLERİ

İLETİŞİM İÇİN

barakoglu@windowslive.com

turanyurt@hotmail.com 
KÜCÜ ŞEHİTLER


BARAK TÜRKLERİ

4/2/2008

 

Barak Türkmenleri, Baraklar, Oğuzların sağ kolu Bozoklardan Yıldızhan Oğullarına bağlı Beğdilli boyu içerisinde yer alan oymaklardan biridir.

1100'lü yıllarda Firuz Beğ'in önderliğinde Anadolu'ya gelen Baraklar önce Yozgat yöresinde yurt tuttular, fakat devletle araları açılınca Antep'e sürüldüler. Antebin bulunduğu platonun güneyine (Tilbaşar yaylasına) yerleştiler. Bu coğrafi bölge, doğuda Fırata (culap suyuna), batıda, Gavur (Amanos)dağlarına, güney ve güney batıda, Halep ve Amık ovasına kadar uzanır. Bu bölgede Arap ve Kürtlerle uzun süre uğraşırlar. Dedemoğlu bir türküsünde: Ömrümde sevmezdim Arabı Kürdü 'Çekti çadırını karşıma kurdu. der Bu durum karşısında Firuz Beğ oymağın yarısını alarak Horasan'a göç etti. Geride kalan Barakların bir kısmı Anadolu'nun muhtelif yörelerine dağıldılar, diğerleri ise Antep'te yaşamaya başladılar.

Antep'te kalan Barakların yaklaşık dörtte üçlük bölümü, padişah 2. Süleyman döneminde bölgedeki devşirme unsurlarla sürekli kavga edip, bunların tarlalarını ve evlerini yaktıkları gerekçesiyle Rakka'ya (Suriye) sürüldü. Bu sürgün olayının 1690'lı yılların sonunda gerçekleştiği ifade edilebilir.

Şu an İran topraklarındaki Horasan şehri atayurtlarıdır. Horasan'dan 84.000 hane göç etmiştir. Şu an Gaziantep ilinin İslahiye, Karkamış Nizip, Oğuzeli(ŞanlıUrfa)(Birecik,Bozova,halfetiSuruç ilçeleri BİRECİK Bağlarbaşı köyu, Besni (Adıyaman)ilçesinde özellikle Kızılin, Ören ve Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi Aşağıbarak, Yukarıbarak ve Belbarak köylerinde yaşamaktadırlar.Kültürel olarak zengin bir sözlü kültüre sahiptirler.

Kendilerine has kültürleri vardır. Kültürlerinde kendi adlarıyla anılan Barak uzun havaları önemli yer tutar. Bu uzunhavalarda kendilerine ait bütün bilgileri sözlü olarak sonraki kuşaklara ulaştırmışlardır. Ünlü ozanları Karacaoğlan, Dedemoğlu, Kılınçoğlu ve Garip'tir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !